Nepali men carrying car to Kathmandu

HOW CAPTAIN LIMBU WON HIS VC

Hippies in Kathmandu

Queen on Tiger Shoot (1961)